ELIM

PINGSTFÖRSAMLINGEN DYRÖN

Om oss

Vi är en Pingstförsamling där både du som bor här på Dyrön och alla andra ska känna sig varmt välkomna på våra kommande samlingar och möten.

Herren vill att hans namn skall äras
Herren vill att evangelium skall förkunnas
Herren vill att människor skall räddas och inte gå förlorade
Gud har kallat sin församling att gå ut med evangelium
Vi har svarat ja på denna kallelse, vi är beredda att ta på oss det arbete som det innebär,
Det som driver oss är kärleken till honom som gick i döden för oss, och som en dag vill ge oss lön för det som vi har uträttat för honom.

Elim har funnits i 50 år. Det var tre familjer som startade och byggde kyrkan. Den har varit utpost till Åstol under dessa år. Det har haft egen verksamheter och pastorer samt evangelister. Moderförsamlingen Åstol har under åren hjälpt med verksamheten och understöd. Nu minskar antalet i Moderförsamlingen, som inte samma möjlighet till att hjälpa. Men det står till hundraprocent med till att vi skall starta församlingen. Och att vi tar hand om lokaler och verksamheten. Så nu är vi ett 15 tal som drar vidare och uppdaterad församling i tiden. Vi kommer att vara en fortsatt PINGSTFÖRSAMLING.

Historik

Vi skall nu lämna en kort tillbakablick från det att verksamheten startade fram till idag. När vi nu står inför något nytt är det intressant att se lite på historien.
1944 blev Anders Pettersson och Tore Karlsson döpta i Smyrna Göteborg
1944 hölls den första tältmötesserien på Dyrön.
1949 15 jan började man med stugmöte hemma hos Anders o Gudrun.Även hos Paul och Edvinas hölls det stugmöte.
1949 Efter en tid hade församlingen 7 medlemmar som tillhörde 4 olika församlingar. Då beslöt att söka medlemskap i Elimförsamlingen Åstol.
På 50 talet var Åstols sångare och predikanter ofta på Dyrön
1950 Den första lokalen var en militärbarack som man hyrde av militären.
1951 Kom den första evangelisten
1953 Invigdes Elimkapellet
1954 Det första vuxendopet
1955 Den första barnvälsignelsen i Elim
1958 – 1960 En stor skara av tonårspojkar blev frälsta
1960 talet var Dyröbröderna en känd sång och musikgrupp i församlingen

Historik Dyröbröderna fanns under ett antal år verksamma här på Dyrön. Det hade också mötes-kampanjer runt om i landet. En av dessa är aktiva i den nuvarande församlingen.

1965 Den första begravningen
1965 Det första brölloppet
1970 Renoverades lägenheten
1974 – 1978 Byggde Gilbert Fransson en lokal under kyrkan som använts för barn och ungdomsarb. Och servering mestadels. Slutet av 1970 talet renoveras

Lokalen

På 80 och 90 talet var det en stor och livaktig ungdomsskara som blev frälsta. Flera av dessa ungdomar är i tjänst för Herren på olika sätt idag.
Nu har utvecklingen gått åt det hållet att våra öar drabbats av avflyttning. Både på Dyrön och Åstol minskar befolkningen och därmed också medlemmar i församlingen.
Vi har funderat och diskuterat både länge och mycket och stundtals känt stark oro för framtiden, församlingen, och Guds verk på Dyrön.
Men vi har också upplevt under en längre tid gång på gång, både genom profetiska tilltal men också genom att Herren talat till oss var och en, har det blivit allt klarare, att Herren vill att vi skall fortsätta.
Vi vet inte hur framtiden ser ut, men vi vet att evangelium i tal och sång skall fortsatt ljuda på Dyrön genom denna församling.

I Krön.12:31

Står det Herren vill att hans namn skall äras Herren vill att evangelium skall förkunnas Herren vill att människor skall räddas och inte gå förlorade Gud har kallat sin församling att gå ut med evangelium
Vi har svarat ja på denna kallelse, vi är beredda att ta på oss det arbete som det innebär,
Det som driver oss är kärleken till honom som gick i döden för oss, och som en dag vill ge oss lön för det som vi har uträttat för honom.

Trosbekännelsen
Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, de heligas samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv.
Vi tror också på dopet och Andedopet.

Ge en gåva

Bankgiro nr: 824-3164

Bön varan vecka EFS 

kl.19:30

Länkar

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)